Jesteś tutaj: Strona główna
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ
Julian Banachowicz

Julian Banachowicz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - jest komornikiem sądowym z wieloletnią praktyką zawodową. Członek Zespołu Komorników nr 2, a następnie Komornik Sadowy rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ. Prowadził kancelarie komornicze w Warszawie przy ul. Hożej 72, Zwierzynieckiej 8a, a obecnie w budynku biurowym przy ul. Ostrobramskiej 101 (róg Poligonowej).

Kancelaria zatrudnia personel z wieloletnim stażem, w większości z wyższym wykształceniem prawniczym, w tym dwóch asesorów i dwoje aplikantów.

Interesanci przyjmowani są:
w poniedziałki w godzinach 1400-1700 oraz we wtorki w godzinach 900-1200, a w sprawach niecierpiących zwłoki oraz wpłat w kasie codziennie w godzinach 900-1500.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Administratorem ochrony danych osobowych przetwarzanych w kancelarii komornika jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Julian Banachowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Roman Kwieciński. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.warszawa.017@komornik.pl
© 2009 trojakowski